Liên hệ với chúng tôi

 

Liên hệ 1:Phụ trách đá hạt, sỏi trang trí

 0936 162 698
kd1.shcgroup@gmail.com
 kd1.shcgroup
 

Liên hệ 2: Phụ trách bột đá CaCO3

 0936 115 698/ 0934 689 598
kd9.sonhaco@gmail.com/ qc.shcgroup.vn
 kd9.sonhaco/ qc.shcgroup@gmail.com
 

Liên hệ 3: Phụ trách vôi nung CaO

 0934 689 598
kd5.sonhaco@gmail.com
 kd5.sonhaco
 

Liên hệ 4: Phụ trách phòng xuất nhập khẩu

 0932 222 698 / 0934 555 198
shcgroup.vn@gmail.com
 shcgroup.vn
 

Liên hệ 5: Phòng kế toán

 0902 159 498 / 0906 294 998
kt1.sonhaco@gmail.com / kt.sonhacompany@gmail.com
 kt.sonhaco / kt3.shcgroup