Liên hệ với chúng tôi

 

Liên hệ 1

 0936 162 698
kd1.shcgroup@gmail.com
 kd1.shcgroup
 

Liên hệ 2: Phụ trách bột đá CaCO3

 0936 115 698/ 0934 689 598
kd9.sonhaco@gmail.com/ qc.shcgroup.vn
 kd9.sonhaco/ qc.shcgroup@gmail.com
 

Liên hệ 4

 058 56789 98