Tuyển dụng nhân sự 2019

Công ty Đầu tư phát triển quốc tế Sơn Hà đã trải qua 6 năm xây dựng và phát triển với gần 40 nhân sự chưa kể công nhân sản xuất tại các nhà máy....

Xem thêm