Bột đá CaCO3 sản xuất đế giày

Thông số sản phẩm bột đá: - Kích cỡ 5-10 micronmet - Độ trắng 98% - Độ sáng 98% - Đóng gói: theo yêu cầu - Sản lượng: 5000 tấn/tháng Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Mr Thanh: 0936 162 698 Ms Nhung: 0934 689 598

Thông số sản phẩm bột đá:

- Kích cỡ 5-10 micronmet

- Độ trắng 98%

- Độ sáng 98%

- Đóng gói: theo yêu cầu

- Sản lượng: 5000 tấn/tháng

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Mr Thanh: 0936 162 698

Ms Nhung: 0934 689 598