Chặng đường 5 năm phát triển Tập đoàn Sơn Hà

Công ty TNHH đầu tư phát triển quốc tế Sơn Hà được thành lập vào ngày 15/03/2013. Trải qua 5 năm hình thành và phát triển Sơn Hà đạt được nhiều thành tựu quan trọng:

- Sản lượng hàng hóa: 250.000 tấn/năm

- Số lượng khách hàng: 500 Khách hàng

- Số lượng nhân viên/công nhân: 35/70

- Doanh thu/năm: 125 tỉ/năm

- Hệ thống máy móc: 15 dàn máy

- Ngày 16/05/2016 thành lập công ty Khoáng Sản Sơn Hà 18

- Tháng 08/2017 bột đá, đá hạt được cục chăn nuôi cấp phép cho sử dụng trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm theo mã số 247-8/17-CNVN-ĐT & 248-8/17-CNVN-ĐT

- Tháng 9/2017 tổng cục thủy sản cấp giấy phép số 2660/TCTS-TTKN về việc xác nhận 2 sản phẩm canxi và vôi Sơn Hà được phép lưu hành tại Việt Nam

- Ngày 21/10/2017 chứng nhận ISO 22000:2005 số CH17/1142 - Ngày 02/11/2017 HACCP số VN17/00284 được cấp bởi tổ chức chứng nhận quốc tế SGS“

Các mặt hàng Sơn Hà sản xuất:

+ Bột đá: làm thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, bột trét tường, các ngành công nghiệp quan trọng..

+ Đá hạt: Làm gạch terrazzo, mài granito, thức ăn chăn nuôi...

+ Cung cấp vôi cho mía đường, thủy sản, nông nghiệp, luyện thép,...

+ Dolomite cho thủy sản, phân bón, làm kính,...

+ Đá sỏi vo tròn cho trang trí xây dựng...

Website:

https://shcgroup.vn/

http://sonhaco.com.vn/

http://datrangtri.net.vn/