Hình ảnh lô hàng xuất khẩu đóng đá hạt 2-3mm và bột siêu mịn cho nhà máy thức ăn chăn nuôi lớn ở Bangladesh

Đây là lô hàng xuất khẩu đóng theo đơn đặt hàng của một nhà máy thức ăn chăn nuôi lớn ở Bangladesh

 

     

     

     

  

  

 

 

 

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!