Mở rộng nhà máy sản xuất ở Hà Nam

 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Quốc tế Sơn Hà được thành lập từ tháng 3 năm 2013. Tại Việt Nam, chúng tôi là Nhà máy sản xuất bột đá, đá hạt chất lượng cùng với đó là dây chuyền sản xuất hiện đại đạt công suất cao.

Mở rộng Nhà máy sản xuất số 3

    Từ công suất thiết kế ban đầu 10.000 tấn/ tháng, năm 2016 công suất của nhà máy đã được nâng lên 15.000 tấn/tháng. Các sản phẩm của chúng tôi gồm có: Bột đá, Đá hạt,Bột Dolomite, Sỏi quay. Sơn Hà đang cung cấp các sản phẩm từ đá vôi cho nhiều nhà máy cám, thị trường thủy sản, các công ty Xây dựng lớn tại Việt Nam và thị trường xuất khẩu.

Quy trình sản xuất đá hạt

     Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, xuất khẩu, kể từ tháng 7/2016, chúng tôi đã mở rộng thêm diện tích để tiếp tục đầu tư thêm dự án nhà máy sản xuất với công suất thiết kế 5.000 tấn/tháng, đưa tổng công suất của Công ty lên 15.000 tấn/tháng.

Hệ thống dây chuyền sản xuất bột đá, đá hạt

     Sơn Hà luôn sẵn sàng liên doanh, liên kết và hợp tác đầu tư với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để gia công và tiêu thụ sản phẩm của Công ty.