Thi công mặt nền sàn bằng granito

 Granito là phương pháp dùng hỗn hợp vữa xi măng, bột đá CaCO3 có nhiều cỡ hạt và màu tạo thành nhiều màu sắc, vân thớ tùy theo ý muốn, có hiệu quả trang trí rất tốt. Kẻ ô trên nền sàn granito không những có tác dụng chống nứt nền sàn khi nhiệt độ thay đổi, mà còn tạo điều kiện để tổ hợp trang trí.
Kích thước chia ô granito tuỳ theo không gian từng phòng. Nếu chia ô quá lớn sẽ tạo cảm giác chặt hẹp, thường phân ô nhỏ hơn 500mm, nhưng cũng nên căn cứ vào màu sắc, vân thớ tổ hợp granitô để mang lại cảm giác phong phú.

Kiểu phân ô đơn nguyên tạo cảm giác liên tục, đây là cách phân ô theo chiều ngang thích họp với các phòng ngắn, tạo cảm giác chiều ngang căn phòng rộng ra.
Kiểu phân ô xiên tạo cảm giác sống động; kiểu phân ô hình chữ nhật tạo cảm giác yên tĩnh, thâm trầm; kiểu phân ô vòng cung tạo cảm giác nhu hoà.
Kiểu phân ô là chìa khóa thiết kế hình thức trang trí granito. Khi thi công granitô có thể phối hợp nhiều màu tạo sự biến hoá màu sắc mặt granito, nhưng cần có một màu cá biệt để bảo đảm sự hoàn chỉnh màu sắc mặt nền sàn. Trong phối liệu vữa granito có thể dùng bột đá CaCO3 nhiều cỡ hạt, nhiều màu sắc để mặt granito có màu sắc, vân thớ phong phú. Thường phân ô bằng dây đồng, dây thép hoặc dây nhựa. Thường dùng đá bạch vân, đá cẩm thạch v.v… Vật liệu màu thường dùng loại màu chất khoáng, hay màu vô ca bền ánh sáng và bền kiềm. Bột màu nhỏ hơn 12% trọng lượng xi măng.

Nếu dùng xi măng màu thì trộn với hạt đá CaCO3. Trước hết, sửa phổng và đánh xàm nền sàn bê tông, tưới nước dưỡng hộ 2 – 3 ngày, sau đó thi công granito. Đối với lớp vữa xi măng cũ, thì phải cọ rửa sạch, sửa phẳng dùng vữa xi măng keo theo tỷ lệ keo; xi măng: nước (1:5:1) trát phẳng những chỗ vã lỗ, nếu mặt vữa xi măng trơn nhẵn thì phải đánh xờn để tăng độ dính kết.
Rửa sạch hạt đá, lọc bỏ hết tạp chất. Một lần trộn đủ lượng vữa làm granito, tránh pha trộn nhiều lần sẽ làm biến màu granito. Căng dây tạo ô trên nền xi măng mới, với nền xi măng cũ trước khi tạo ô cần trát một lớp vữa xi măng.
Mặt vữa xi măng đá cao hơn dây phân ô 5mm, sau khi đầm nén mặt vữa còn cao l-2mm .Nếu dây phân ô cao hơn mặt vữa thì dây phân ô sẽ bị hỏng. Sau khi trải vữa xi măng đá 24 giờ bắt đầu tưới nước dưỡng hộ và có thể đi lại trên lớp vữa.

Thời gian mài granito quyết định bởi các yếu tố khí hậu, mác xi măng v.v… Thông thường, mùa hè chờ sau 1- 2 ngày, mùa đông chờ sau 4 – 5 ngày. Trước tiên nên mài thử, nếu hạt đá vân bám cứng thì có thể bắt đầu mài granito, chú ý không nên để quá lâu, vì khi một vữa đã khô cứng, thì rất khó mài. Đầu tiên dùng cát cỡ 60 – 80 mài rối, mài đến khi nổi mặt viên đá thì dừng lại, ba bốn ngày sau dùng cát cỡ 100 – 120 mài tiếp lần thứ hai. Sau khi mài xong trát thêm một lớp vữa xi măng, sau 24 giờ bắt đầu tưới nước dưỡng hộ. Chờ sau 2-3 ngày dùng cát mịn cỡ 180 – 200 mài rối. Cuối cùng dùng đá mài mịn cỡ 280 mài bóng.
Công việc cuối cùng là đánh sáp bóng mặt granito, chờ mặt sàn granito hoàn toàn khô bắt đầu đánh sáp bóng, chà sau 1-2 giờ là có thể sử dụng được 

Bình luận

 • avatar

  Charleswed
  .
  A host of people looking for a new job feel dizzied pinpointing righteous resume services constitutes a grounded nest egg and this is a excellent investigation, so it is imperative that we first take a look at a few of the common ends that fixed with administrators who make the contract and muster a renown knowledgeable resume architect firm. Let us begin this debate by referencing that the site for an job searching network referred to as Ladders, writes that commuting a resume sculpted by a resume building nursery relating to any noticed job opening expedite that executive's odds of being selected by 50%. Additionally, downloading a aptly forged resume to virtually every online working vacancy opening emboldens that same applicant's fortunes of verifying an call back by 91percent. You bet, having pumped resume that is spruced up by a good resume writing firm lends a scalpel -sharp competitive spark to professional level employment hunters and notably high -level employment questers, it is inevitably every notable professional resume scribe company also produces excellent and effective online profiles plus super resumes. Kidding aside, having sourcing a resume that is correctly -written and correctly developed is eternally the most imperative point of any job hunt, yet securing an equally fundamental LinkedIn presence is verifiably marginally less mandatory in the ladder of finding employment. In record, the statistics cannot mislead, securing the top certified professional resume writers manifests quantifiable healthful conclusions for guides and professionals that are dancing through work times. This screed is a glowing example of a great professional resume writing services: Resume Builder Service
 • avatar

  Allenceria
  .
  we're really happy having found this forum, it is toally the thing my friends and I are searching for. The details on this web site is very supportive and will contribute my relatives all throughout the week excellent information. It shows that the site gained a lot of specifics about subjects on the site and categories of topics and information greatly show it. I'm not typically searching the web much however when my friends and I have some time I am most of the time collecting this kind of knowledge or stuff likewise the same. Take care. If you wanted some site work like: Marketplace reporting also indeed Flagstaff I can also make you appear number one in the search results.
 • avatar

  Charlesescar
  .
  I have been hoping for. This kind of detailed information here on the web site is truely great and needed and is going to help me in our studies several times a week. It looks like this team has a significant amount of specifics about the things I am interested in and other pages and types of info really show it. I'm usually not on the net when I am busy but when I drinking a beer im always researching for this type of information or others closely having to do with it. If anyone gets a chance, take a look at my website: ss law firm in El Paso

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!