TỔNG CỤC THỦY SẢN – BỘ NN&PTNT CẤP PHÉP LƯU HÀNH CALCI SƠN HÀ VÀ VÔI SƠN HÀ

Trong những năm qua, tập đoàn Sơn Hà đã tập trung đầu tư vào các phương pháp sản xuất tiên tiến nhất, đặt biệt là công nghệ quản lý chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng cho thị trường những sản phẩm tốt nhất và hiệu quả nhất.

Chính vì thế, tháng 9 năm 2017 vừa qua, tập đoàn Sơn Hà đã được Tổng cục Thủy Sản – Bộ NN&PTNT cấp giấy phép số 2660/TCTS-TTKN về việc xác nhận 2 sản phẩm Calci Sơn Hà và vôi Sơn Hà được phép lưu hành tại Việt Nam.

 

Với việc có được giấy phép lưu hành sản phẩm, và sắp tới là chứng chỉ HACCP và ISO 22000, Sơn Hà sẽ hướng tới là một công ty hàng đầu về cung cấp bột đá Calci và các sản phẩm về vôi cho thị trường trong nước cũng như quốc tế với chất lượng sản phẩm tốt nhất và dịch vụ bán hàng tốt nhất.